Tagi

, , ,

Celem, który ma posiadać Rok wiary, ustanowiony przez wiernych chrześcijan, ma być stworzenie atmosfery do pełnego oraz odnowionego poczucia wiary, wykorzystanie wsparcia misyjnego na potrzeby ponownej nauki. Musi także ukazać wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia oraz nauk kluczowych treści wiary, jakie są obecne w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też podstawowym narzędziem umacniania w wierze, głównie dla tych, jacy winny dbać o zrozumienie prawdy chrześcijan.

Do zasadniczych czynności liturgicznych należą: składanie ofiar, modły, odnowy i ablucje, jak również inne formy oddawania hołdu bóstwom i świętym. Liturgia chrześcijańska ma na celu pokazywać wiarę o zbawieniu, męki i zmartwychwstanie Chrystusa, a także wzmacniać wspólnotę wiernych. Liturgia obchodzona przez całe grono wiernych, chociaż przewodnie zadania są na ogół zarezerwowane dla osób uroczyście wyświęconych.

Przed wielkimi świętami kościelnymi duchowni prowadzą nauki poświęcone podstawą wiary i liturgii (rok liturgiczny) zbliżającego się święta. Każda uroczystość łączy się z wybraną tajemnicą wiary, relacja pomiędzy wiarą, życiem codziennym oraz liturgią. Mocne przeżycie liturgii jest oparte na jedności prowadzeniu życia z głoszoną wiarą.

Reklamy