Tagi

, , ,

Wiek wczesnego dzieciństwa to czas radości oraz gromadzenia nauk związanych z funkcjonowaniem w społeczności oraz budowanie szacunku wobec zasad moralnych. Po nim nadchodzi okres, w którym dziecko powinien zacząć przejmowanie konsekwencji za swoje postępowania. Moment przejścia z wczesnego dzieciństwa w wiek dojrzewania i stopniowego ponoszenia konsekwencji własnych czynów wyznacza komunia. Gdy dziecko zdobędzie wiedzę z zakresu dobra i zła oraz będzie umiało przestrzegać najważniejsze zasady praw moralnych, ma sposobność dostąpienia wyróżnienia, którym jest pierwsza komunia. W prawie religijnym jest to wyjątkowo ważny sakrament, nadający prawa i obowiązki względem społeczności kościoła. Sama ceremonia obrazuje przejście w nowy etap życia. Dodatki komunijne będąc elementem ubioru przeznaczonego na tą uroczystość, symbolizują czystość oraz niewinność oraz mają na celu zachęcenie dziecka do zachowania tego stanu. Tak jak chrzest jest powitaniem nowego człowieka do kościoła, tak komunia stanowi uznanie pierwszych praw oraz obowiązków. Na chrzest zaprasza się krewnych aby wspomagać rodziców, w czasie komunii ma ona upewnić o oferowanym wsparciu dziecko. Do chrztu dziecko jest przygotowane przez rodziców, natomiast by wziąć udział komunii musi samemu spełnić mnóstwo wymagań. Szatki do chrztu zastępują bardziej uroczyste i podkreślające samodzielność szaty.

Reklamy